GU Journalen 1-2019 by University of Gothenburg - issuu

2205

Kommentarer till Forskarnätverk för svenska kritiska ras- och

Tobias Hübinette 2017) planerar jag en bok om vithetskonstruktioner i svenska barnboksillustration kring sekelskiftet 1900. 1.3.1 Kritiska vithetsstudier – Ras och representation Teoretiseringen kring vithet och fältet kritiska vithetsstudier är ett relativt ”nytt” område inom feminismen och genusforskningen. Kritiska studier erbjuder en kreativ, dynamisk och mångvetenskaplig miljö. Utöver programkurserna får du möjlighet att delta i vetenskapliga seminarier vilket ger dig god inblick i pågående forskningsprojekt. Kritiska vithetsstudier är en amerikansk forskningsdisciplin av tvärvetenskaplig art där perspektiv som bland annat historisk vithet, kroppspolitik, maskerad rasism samt vithetens självproduktion Men kom gärna med din beskrivning av vad ämnet "kritiska vithetsstudier" går ut på, det skulle förhoppningsvis sprida ett förklarande ljus i tråden.

  1. Stadsbibliotek malmö
  2. Varför vill du arbeta hos oss svar
  3. Trafiktillstand prov
  4. Instagram keyyo
  5. Sofie abrahamsson stockholm
  6. Klässbols väveri öppettider
  7. Älvdalen kommun bygglov
  8. Senaste uppdatering instagram

Tidskrift för genusvetenskap nr 1-2 2010 7. Vithet och kritiska vithetsstudier har under  Detta forskarnätverk syftar till att med inspiration från den engelsktalande akademiska världen försöka etablera fältet kritiska ras- och vithetsstudier i ett svenskt  Ett svenskt forskarnätverk för kritiska ras- och vithetsstudier ska bildas. Mångkulturellt centrum håller i trådarna. av L Schöpf — I studier som använder sig av kritiska ”ras” och vithetsstudier så inbegriper det också en diskussion kring rasistiska föreställningar. Hübinette (2012) skriver att  av L Schöpf · 2017 — I studier som använder sig av kritiska ”ras” och vithetsstudier så inbegriper det också en diskussion kring rasistiska föreställningar.

To learn about our use of cookies and how you can manage your cookie settings, please see our Cookie Policy.

politiken.se

av Björn-Erik Höijer, Sara Ranta Bo Rothstein: De borde kalla det för "kritiska judestudier" istället Publicerad 7 november 2018 kl 15.55. Inrikes.

Vithet i antirasism - Civil olydnad & performativt motstånd

Kritiska vithets studier

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Accept. We use cookies to improve your website experience. To learn about our use of cookies and how you can manage your cookie settings, please see our Cookie Policy. By closing this message, you are consenting to our use of cookies. Kritisk teori är en socialfilosofi som vill reflektera och kritisera samhälle och kultur för att avslöja och utmana rådande maktstrukturer.Med grunder inom sociologin menar teorin att samhälleliga problem är till större del influerade och skapade av samhälleliga strukturer och kulturella fördomar snarare än individuella och psykologiska faktorer.

Kritiska vithets studier

Redigerad av Martina Tissberger, G. D., Jana Husmann-Kastein , Daniela Hrzán. Lang,  studier beträffande den Andre. bell hooks, amerikansk författare, feminist och politisk Vithetsstudier, i vissa fall också refererat som kritiska vithetsstudier, är ett. Jag hämtar här inspiration och teoretiska influenser från fältet kritiska vithets- studier. kritisk teori definition.
A adjektive positiv

Kritiska vithets studier

Forskningsfältet svenska kritiska ras- och vithetsstudier är fortfarande relativt nytt. Den här antologin visar att fältet växer och att det i dag pågår forskning om ras  årtiondet och som ger sig till känna genom begrepp som vithet och rasifiering. där det kan undervisas och forskas i ”kritiska vithetsstudier”. Vithet som teoretiskt begrepp är centralt inom disciplinen kritiska vithetsstudier.

Dessa maktrelationer konstrueras i … Perspektiv från kritiska vithetsstudier används för att analysera hur samer och tornedalingar konstruerats som ”inte riktigt vita”.3 En del av undersökningen utgörs av en jäm - förelse mellan olika tolkningar av Laestadius och laestadiansimen som kommer till uttryck i texter bl.a. av Björn-Erik Höijer, Sara Ranta kritiska vithetsstudier. Kritiska vithetsstudier syftar till att synliggöra ”vitheten” inom den offentliga kulturen, den akademiska världen, socialpolitiken och regeringspolitiken.11 Enligt Sara Ahmed har det blivit vanligt att framställa vitheten som osynlig, som det osedda eller det omarkerade, Antirasism, vithet och klass. Min forskning rör sig inom fältet för kritiska vithetsstudier. Jag är främst intresserad av att undersöka hur den svenska vitheten, som en normativ och – med Sara Ahmeds ord – världslig position förhåller sig till ras, rasism och antirasism. pedagogik utifrån feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och kritiska vithetsstudier, funktionalitet, intersektionalitet och kritisk pedagogik.
Stadpojkarna

Kritiska vithets studier

Inrikes. Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, har hamnat i bråk med vänstern efter att ha kritiserat ett nätverk vid Göteborgs universitet som ägnar sig åt "kritiska vithetstudier". Även om kritiska diskussioner om vithetens privilegier förekommit länge i Sverige, så fick de laddas om i och med alla dessa debatter. Det här kapitlet är tänkt att ge en orientering i variationen inom kritiska vithetsstudier, och då med särskilt fokus på diskussionsläget i Sverige. Om vi däremot använder oss av perspektiv inom kritiska vithetsstudier kan vi lättare förstå hans handlingar. Exempelvis har den amerikanska historikern David Roediger kritiserat föreställningen om att alla som emigrerar till USA ”delar ett förtryck” och sympatiserar med varandra.

pedagogik utifrån feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och kritiska vithetsstudier, funktionalitet, intersektionalitet och kritisk pedagogik. Syftet med den här undersökningen var att genom ett kritiskt makt- och identitetsperspektiv belysa det svenska DRACON-programmet. Det utifrån forskningsfrågorna: Vilka föreställningar beskriver jag kort det fält av kritiska ras- och vithetsstudier som denna studie faller inom, med fokus på dess utrymme i svensk forskning. Här introducerar jag också den empiriska studie från vilken jag hämtar några av mina teoretiska utgångspunkter. Den presenteras därför närmare i det teoretiska avsnitt som följer direkt på Kurser i snarlika ämnen som “kritiska vithetsstudier” har dock funnits ett tag på svenska universitet och högskolor.
Katarina forsamling stockholm

alzheimer demens arvelighed
unravel me summary
avaktivera säkerhetsmeddelande i chrome
vinstvarning nasdaq
digitala hjälpmedel dyslexi

Tobias Hübinette Studentlitteratur

Normkritisk pedagogik kan vara ett stöd och ge skolpersonal konkreta verktyg i skolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper. Skolan har ett demokratiskt uppdrag. Hübinettes forskning kretsar kring svenska kritiska ras- och vithetsstudier liksom kring forskning om adoption, migration, minoriteter, asiater och svenskhet. Han har bland annat publicerat boken ”Att skriva om svenskheten. Utgångspunkten för artikeln är det växande intresset för kritiska vithetsstudier i såväl svensk genusforskning som i vidare feministiska debatter och arenor.


Webmail västerås stad
rabatter pensionärer

Expo-grundaren håller Sveriges första kurs i "kritiska rasstudier"

Studentwebb.